22 lutego 2022

Relacja z webinarium na temat Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  i placówkach

W dniu 17 lutego br. odbyło się webinarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, Punktów konsultacyjnych, koordynatorzy z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego.

Uczestników webinarium powitał Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu wskazał, iż w obecnej trudnej sytuacji, związanej z pandemią, w jakiej szkoła musi realizować swoje zdania, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom staje się priorytetowym działaniem nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

Pan Kurator w swoim wystąpieniu nawiązał także do zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na które zostanie przeznaczone 180 milionów złotych.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty, który od chwili powołania koordynatorów Punktów konsultacyjnych i koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz upowszechniania edukacji włączającej i realizowania przedsięwzięć związanych ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Uczestnikom webinarium sprawy organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie regulacji prawa oświatowego przedstawiły: Pani wizytator Bożena Kropisz i Pani wizytator Teresa Kmiecik.

W panelu dobrych praktyk swoimi zawodowymi doświadczeniami w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie nauki zdalnej podzieliły się nauczycielki: Pani Katarzyna Kozieł ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach prezentując temat: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie nauki zdalnej” i Pani dr Eliza Mazur z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, która wystąpienie swoje oparła na doświadczeniach w pracy z młodzieżą V Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Piotra Ściegiennego, prezentując temat „Praca psychologa szkolnego w przestrzeni on-line”.

Na zakończenie, uczestnicząca w spotkaniu Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty przekazała podziękowania osobom odpowiedzialnym za przygotowanie webinarium wskazując jednocześnie jak ważną rolę do spełnienia mają specjaliści, nauczyciele udzielający wsparcia i pomocy uczniom znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach. Nawiązała także do przywołanego wcześniej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego środki adresowane są na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Koordynatorzy zostali zaproszeni do dalszej współpracy w ramach Punktów konsultacyjnych i projektu Świętokrzyska Sieć Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego.

Załączniki