22 lutego 2022

Seminarium KUL „Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa personalistyczna”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również z udziałem osób z innych krajów.

Tytuł planowanego seminarium: „Wychowanie w szkole – klasie szkolnej – perspektywa personalistyczna”.

Adresatami seminarium będą dyrektorzy szkół, wychowawcy klas i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Przewidziane są trzy spotkania: w marcu, kwietniu i maju. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, w piątki w godz. 13.00 – 17.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Na strukturę seminarium będą się składać 2 godz. wykładu z zakresu wychowania personalistycznego oraz 3 godz. zajęć konwersatoryjnych w trzech grupach: dyrektorzy szkół, wychowawcy klas oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2022 r.

Po otrzymaniu kart zgłoszenia do każdego uczestnika zostanie przesłany szczegółowy program poszczególnych seminariów.

Kontakt: e–mail: seminarium22@kul.pl

Załączniki

Karta uczestnictwa
Data: 2022-02-22, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB