21 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2022 roku”

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2022-02-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 146 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2022-02-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 278 KB
załącznik 1a umowa Busko
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 32 KB
załącznik 1b umowa Łeba
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 35 KB
załącznik 1c umowa Iwonicz emerytowani pracownicy
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 31 KB
załącznik 1d umowa Iwonicz opiekun z dzieckiem
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 26 KB
załącznik 2a formularz ofertowy Busko
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 45 KB
załącznik 2b formularz ofertowy Łeba
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 46 KB
załącznik 2c formularz ofertowy Iwonicz emerytowani pracownicy
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 45 KB
załącznik 2d formularz ofertowy Iwonicz opiekun z dzieckiem
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 24 KB
załącznik 3 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
załącznik 3a oświadczenie warunki udziału w postepowaniu
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
załącznik 4 oświadczenie podstawy wykluczenia
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB
załącznik 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB
załącznik 5 wykaz usług
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 36 KB
załącznik 6a opis przedmiotu zamówienia Busko
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 31 KB
załącznik 6b opis przedmiotu zamówienia Łeba
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 33 KB
Załącznik 6c opis przedmiotu zamówienia Iwonicz emerytowani pracownicy
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB
Załącznik 6d opis przedmiotu zamówienia Iwonicz opiekun z dzieckiem
Data: 2022-02-21, typ pliku: DOCX, rozmiar: 23 KB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Data: 2022-03-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 159 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2022-03-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 163 KB
ogłoszenie o wyniku postępowania
Data: 2022-03-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 126 KB