18 lutego 2022

Komunikat w sprawie organizacji III Etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/ 2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych,
Rodzice i Uczniowie

Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach informuje, że III Etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odbywać się będą w czasie ustalonym w poniższym harmonogramie, w formie testów online na platformie iTesty: kielce.itesty.edu.pl

Uczniowie przystępujący do eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych (Etap III) powinni zgłosić się w dniu konkursu w miejsce określone w poniższym harmonogramie:

  • Harmonogram III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022

Uczeń powinien zgłosić się w dniu eliminacji wojewódzkich w wyznaczonym miejscu, o godz. 9.30. Każdy uczeń zobowiązany jest do:

  • zabrania ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  • posiadania maski ochronnej, ewentualnie rękawiczek ochronnych;
  • posiadania własnych przyborów piśmienniczych oraz pomocy, które są przewidziane przedmiotowymi regulaminami konkursowymi.

Ponadto informujemy, że:

  1. Na III Etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych może przyjść osoba (uczeń, nauczyciel powołany do pracy w Wojewódzkim Zespole Nadzorującym) zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń przystępujący do III etapu konkursu lub nauczyciel powołany do pracy w WZN nie może uczestniczyć w III etapie konkursu, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Na teren szkoły lub placówki, w której przeprowadzane są III etapy wojewódzkich konkursów przedmiotowych, mają wstęp uczniowie bez rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczycieli mających pod opieką uczniów.
  4. Uczniowie przystępujący do III etapu konkursu oraz członkowie WZN przebywający na terenie szkoły lub placówki powinni posiadać maseczkę oraz mieć zakryte usta i nos.
  5. Podczas III etapu konkursu uczniowie mogą korzystać tylko z własnych przyborów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych szczegółowo określonych w regulaminach przedmiotowych każdego z konkursu. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów piśmienniczych od innych osób.
  6. Podczas III etapu konkursu organizatorzy nie zapewniają wody pitnej i posiłków.

Załączniki

Harmonogram konkursów przedmiotowych - III etap
Data: 2022-02-24, typ pliku: PDF, rozmiar: 146 KB