18 lutego 2022

Erasmus+ 2022 – zaproszenie do składania wniosków

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informuje, iż Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022 wraz z zaproszeniem do składania wniosków.

Zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków na rok 2022 dotyczącym wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet” obowiązywać będą dwie tury naborów: od lutego do kwietnia oraz od września
do października. Pierwsze terminy składania wniosków w 2022 r. przypadną w lutym i dotyczyć będą:

– 16 lutego:
Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Działanie Erasmus Mundus

– 17 lutego:
Akcja kluczowa 2 – Współpraca organizacji i instytucji, Budowanie potencjału w dziedzinach związanych
ze szkolnictwem wyższym

– 23 lutego:
Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób, Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego
Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób, Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób, Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą
Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób, Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem

Szczegółowe informacje nt. wnioskowania wraz z Przewodnikiem po programie Erasmus+ na rok 2022
i zaproszeniem do składania wniosków znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow