17 lutego 2022

Informator 2022/2023 – oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwo świętokrzyskie

Dyrektorzy liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących liczby i profili klas zaplanowanych dla klas I w roku szkolnym 2022/2023.

Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według wzoru do dnia 3 marca 2022 r. na adres:

tel. 41 342 15 36; e-mail: jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl

W temacie e-maila proszę podać nazwę Państwa szkoły i jej lokalizację np.:

Miasto Kielce, Kielce, IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

WZÓR – fiszki szkoły

PRZYKŁAD – wypełniona fiszka szkoły

Załączniki

OFERTA EDUKACYJNA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Data: 2022-03-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 8 MB