1 września 2009

Podręczniki dla uczniów niewidomych

Informujemy, że w ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Nauczyciele i dyrektorzy/Kształcenie specjalne/Podręczniki zostaną udostępnione do pobrania dla uczniów niewidomych adaptacje podręczników szkolnych opracowanych zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), przeznaczonych do I klasy szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum.

Szczegółowe informacje: