2 lutego 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2022 r.

W styczniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 12 kontroli planowych.

 

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w zawodach branży opieki zdrowotnej 12

 

W styczniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 przedszkole –  1
2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 12 przedszkole –  4

szkoła podstawowa – 6

szkoła ponadpodstawowa – 2

 

3. Inne – 1, w tym:

organizacja pracy przedszkola

 

przedszkole – 1

 

 

 Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • innych podmiotów
12
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
1