31 stycznia 2022

Stacjonarne seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na seminarium dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, które odbędzie się w dniach 10-12 lutego 2022 r. w Łodzi. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej (Łódź, Hotel Ambasador Premium) i jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Łodzi – dwa
noclegi ze śniadaniami w pokojach jednoosobowych od 10 do 12 lutego 2022 r. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poznać program eTwinning i dobre praktyki współpracy szkół z instytucjami samorządowymi, uczelniami wyższymi i mediami. Dowiedzą się, jakie wymierne korzyści daje uczestnictwo w programie zarówno poszczególnym nauczycielom, jak i całej placówce, poznają narzędzia przydatne w pracy dyrektora, a także
sposoby kreowania wizerunku szkoły mające wpływ na zwiększenie zainteresowania placówką oraz jej promocję w środowisku lokalnym. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
https://www.frse.org.pl/aktualnosci/stacjonarne-seminarium-dla-dyrektorow-placowekoswiatowych
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 23:59.