16 lutego 2022

Ankieta dotycząca projektu „Świętokrzyska Edukacja Zawodowa”

Szanowni Państwo
dyrektorzy techników i szkół branżowych I stopnia
w województwie świętokrzyskim,

zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety przez każdego dyrekotra szkoły kształcącej w zawodach szkolnictwa branżowego, która pozwoli na określenie stopnia zainteresowania szkół kształcenia zawodowego (techników i szkół branżowych) udziałem w projekcie Świętokrzyska Edukacja Zawodowa (szczegóły założeń projektu w ankiecie).

W przypadku zespołu szkół należy wypełnić oddzielną ankietę dla każdego typu szkoły.

Termin wypełnienia ankiety to 18 lutego 2022 r.

Link do ankiety: ANKIETA

W przypadku pytań proszę o kontakt z wizytatorem Ewą Pietraszek, tel. 41 342 18 20, e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl