18 stycznia 2022

Bezpłatny program edukacyjny do filmu „Gierek”

Dystrybucja Mówi Serwis od 21 stycznia 2022 roku wprowadza do kin film „Gierek” w reżyserii Michała Węgrzyna.

Premierze filmu towarzyszy bezpłatny program edukacyjny obejmujący wydanie broszury ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do zrealizowania na lekcjach historii, języka polskiego lub godzinach wychowawczych.

Materiały edukacyjne są dostępne na stronie: www.dystrybucjamowiserwis.pl/edukacja/88-gierek-materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-iponadpodstawowych

Broszura edukacyjna posłuży nauczycielom w omówieniu i rozwinięciu tematów zawartych w filmie po seansie. W materiałach zawarto komentarz dr hab. Dobrochny Kałwy z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz scenariusze lekcji Karoliny Sternik omawiające rządy Gierka.