7 stycznia 2022

Rekrutacja szkół, nauczycieli wychowania fizycznego do Programu SKS na 2022 rok

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele wychowania fizycznego
województwa świętokrzyskiego

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego ww. programu. W związku z powyższym zapraszamy do Programu „Szkolny Klub Sportowy” i prosimy nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły o składanie zgłoszeń w postaci deklaracji wstępnych o przystąpieniu szkoły do Programu „Szkolny Klub Sportowy” 2022 r.

Informacje o programie (druki deklaracji, założenia programu) zamieszczone są na stronie internetowej: www.wszs.kielce.pl

Deklarację wstępną należy przesłać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku (do wtorku) pocztą w formie papierowej na adres biura:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce

Dane kontaktowe:  WICEPREZES WSZS KIELCE Dariusz Kos tel. 413-416-440, tel. kom. 607-216-376