5 stycznia 2022

XVII Konkurs Haiku Dzieci Świata 2021–2022

Już po raz siedemnasty japońska Fundacja JAL (JAL FOUNDATION) organizuje międzynarodowy konkurs dla dzieci na stworzenie wiersza haiku i towarzyszącej mu ilustracji. Po raz trzeci, wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazła się także Polska, a Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha jest jego współorganizatorem.

Tematem XVII Konkursu Haiku Dzieci Świata 2021-2021 są „Miasta”.

„Haiku” wywodzi się z Japonii i jest najkrótszą formą poetycką na świecie. W zaledwie kilku wersach można uchwycić szczególną chwilę w życiu autora bądź wyrazić piękno otaczającej przyrody. Obecnie haiku jest popularne na całym świecie.

Zasady udziału w konkursie:
– W konkursie mogą brać udział dzieci, które do 28 lutego 2022 roku nie ukończyły 15 lat.
– Wierszowi haiku musi towarzyszyć ilustracja narysowana lub wykonana odręcznie inną techniką. Format pracy: A4.
– Formularz zgłoszenia należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej (tylko klej).
– Do pracy powinna być załączona klauzula informacyjna podpisana przez rodzica lub opiekuna dziecka.

Termin składania prac: 28 lutego 2022 r.

Zgłoszenia i prace należy przesłać na adres:
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków
Na kopercie należy dopisać: Konkurs „haiku”.

Zapytania należy kierować mailowo do koordynatora konkursu: Wioletta LaskowskaSmoczyńska, e-mail: muzeum@manggha.pl. W temacie należy wpisać: XVII Konkurs Haiku Dzieci Świata 2021–2022, lub telefonicznie 12 267 2703.

Załączniki

Konkurs Haiku - ulotka
Data: 2022-01-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB
Konkurs Haiku - formularz zgłoszeniowy
Data: 2022-01-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 382 KB
Konkurs haiku - RODO
Data: 2022-01-05, typ pliku: DOCX, rozmiar: 34 KB