5 stycznia 2022

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem”

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie organizuje wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” konkurs o swoim Patronie, którego hasło brzmi: „Kobieta i mężczyzna darem dla…”

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-01-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 198 KB