30 grudnia 2021

Uroczyste podsumowanie konkursów dotyczących życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida

W środę, 29 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się gala podsumowująca konkursy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Podczas uroczystości wyróżnienia odebrali uczniowie nagrodzeni w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Bo piękno na to jest, by zachwycało… Kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z okazji 200. rocznicy urodzin poety. W uroczystej gali uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński oraz minister Przemysław Czarnek.

Gala podsumowująca konkursy poświęcone Norwidowi

– Jeden z celów edukacyjnych polityki oświatowej na ten rok to wychowanie do dobra i piękna. W to wpisuje się również ta dzisiejsza uroczystość i konkurs Norwidowski z okazji 200. rocznicy urodzin naszego wielkiego poety – mówił minister Przemysław Czarnek podczas gali podsumowującej konkursy Norwidowskie.

Szef MEiN podkreślał, że celem przedsięwzięć organizowanych z okazji 200. rocznicy urodzin poety jest odkrywanie jego życia i twórczości, szczególnie przez młodych ludzi.

– Wszyscy Państwo wykonaliście piękną pracę i zachwycacie. Tego Wam gratulujemy i za to Wam dziękujemy, życząc samych sukcesów w przyszłości – dodał Minister Edukacji i Nauki, dziękując uczniom i nauczycielom za udział w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Podczas gali podsumowane zostały 4 konkursy poświęcone Norwidowi: 

  • Konkurs Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach na „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid” – twórcza interpretacja plastyczna wybranego utworu poety w celu uczczenia 200-lecia urodzin artysty skierowany do uczniów wszystkich szkół plastycznych w Polsce;
  • Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki „Bo piękno na to jest, by zachwycało… Kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” na projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej przedstawiającej życie i twórczość poety skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych;
  • Konkurs Instytutu De Republica na „Najlepsze publikacje książkowe o tematyce Norwidowskiej” skierowany do kadry naukowej;
  • Konkurs Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na „Projekt graficzny koszulki promującej życie i twórczość Norwida” skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami kraju.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak.

Podsumowanie konkursu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z 13 województw. Komisja wyłoniła 5 laureatów i wyróżniła 3 osoby za najciekawsze rozwinięcie motta: „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda”. W konkursie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w twórczy sposób przedstawili wiedzę na temat życia i twórczości Norwida, szczególnie przybliżyli jego intelektualną i artystyczną oryginalność.

Najlepszym projektem edukacyjnym okazała się prezentacja, która jest interaktywnym dialogiem Cypriana Kamila Norwida i Marii Kalergis – ukochanej i muzy poety, którą poznał w 1844 r. we Włoszech. Projekt jest utrzymany w konwencji niespełnionej miłości romantycznej.

W konkursie zostali nagrodzeni także nauczyciele-opiekunowie, którzy wspierali swoich uczniów w przygotowaniu projektów edukacyjnych.

Pełna lista laureatów i wyróżnionych

„Bo piękno na to jest, by zachwycało… Kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” – konkurs MEiN

Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki „Bo piękno na to jest, by zachwycało…” został zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Jego celem było zainspirowanie uczniów do poszukiwań takich aspektów twórczości Cypriana Kamila Norwida, które są najbardziej inspirujące, ciekawe i oryginalne. Projekt mógł być zrealizowany w formie: prezentacji, komiksu, filmu, biogramu, materiału multimedialnego, gry edukacyjnej. Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Trwał od 24 września do 8 grudnia br. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki