27 grudnia 2021

Projekt „Sercem za Rodziną”

W ramach tegorocznej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organizatorem konkursu,  doceniło projekty 33 organizacji pozarządowych, które budują pozytywny wizerunek rodziny i tworzą dla niej przyjazne otoczenie.

Jednym z nich jest projekt „Sercem za Rodziną” autorstwa Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Jego celem jest zarówno wspieranie młodych ludzi w budowaniu zdrowych, trwałych relacji, rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu szczęśliwych rodzin, jak i promowanie współpracy nauczycieli z rodzicami. Projekt oferuje spójną platformę wiedzy dla rodziców i nauczycieli, wykłady online w obszarze wychowania dzieci, budowania relacji międzyludzkich, w tym małżeńskich oraz w zakresie rozwijania kompetencji XXI wieku (np. krytyczne myślenie, mediacje – udostępnianie materiałów w tym obszarze nastąpi w 2022 roku).

Szczegółowe informacje: www.sercemzarodzina.pl.