22 grudnia 2021

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2022 r.

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podaje się do publicznej wiadomości, że wysokość opłaty wnoszonej w 2022 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1102,68 zł.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2022-r2