20 grudnia 2021

Materiały poseminaryjne

W dniu 14 grudnia 2021 r. na platformie MS Teams odbyło się seminarium doradcze Warsztat pracy doradcy zawodowego w obszarze wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami. Tematyka seminarium oscylowała wokół zagadnień, które zostały uwypuklone podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i doradców metodycznych z zakresu doradztwa zawodowego:

  • Fakty i mity – postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi– Pani Lucyna Kasperek – Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach

Prezentacja – Fakty i mity

  • Dobre praktyki doradcze – rekomendowane rozwiązania metodyczne w pracy z uczniami niepełnosprawnymi – Pani Małgorzata Łukasik Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezentacja – Dobre praktyki doradcze- rekomendowane rozwiązania metodyczne w pracy z uczniami niepełnosprawnymi

  • Działania na rzecz poprawy psychospołecznego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi – Pani Matylda Herman-Arendarska Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach

https://prezi.com/view/JNuftCNXo64Huht2YyHq