15 grudnia 2021

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2021 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2021 roku.

Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 stycznia 2022 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Jednocześnie przypominam, że zwrotu niewykorzystanych środków jak również odsetek od środków Funduszu Pracy należy dokonać do 10 stycznia 2022 roku.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela młodociani rozliczenie za 2021 rok
Data: 2021-12-15, typ pliku: XLS, rozmiar: 28 KB