14 grudnia 2021

Ważne informacje dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje o zmianie w terminarzu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022:

  • II etap (rejonowy) III Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowany na 5 stycznia 2022 r. odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. ;
  • III etap (wojewódzki) III Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022 zostaje przeniesiony z 17 marca 2022 r. na 21 marca 2022 r.

W związku z licznymi pomyłkami w wypełnianiu formularzy do wpisywania wyników oraz na podstawie wyjaśnień udzielonych przez dyrektorów szkół Wojewódzka Komisja Konkursowa wprowadziła korekty na niektórych listach uczniów zakwalifikowanych do II etapów konkursów.

Wojewódzka Komisja Konkursowa przypomina:

  • II etapy (rejonowe) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Ogólnego Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się w szkołach macierzystych uczniów;
  • Uczniowie przebywający na kwarantannie nie mogą przystąpić do udziału w konkursach;
  • Zgodnie z § 13 ust. 11 ww. Regulaminu do Kuratorium Oświaty w Kielcach, na adres e-mail koordynatora Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022 (ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl) należy przesłać podpisany i opieczętowany pieczątką szkoły skan protokołu – (Załącznik Nr 4 – Protokół z przebiegu Etapu II – rejonowego). Oryginał protokołu zostaje w szkolnej dokumentacji konkursowej.