14 grudnia 2021

I Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Ponadpodstawowych,

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką do udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki i wspieranie uczniów pasjonujących się zagadnieniami z nią związanymi.

Zawody pierwszego stopnia mają zasięg szkolny, zawody finałowe zasięg wojewódzki. Przewidziane terminy poszczególnych etapów to: etap szkolny – 03.02.2022, etap wojewódzki – 26.05.2022 r. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie do dnia 4 stycznia 2022 r.

Link do zgłoszenia szkoły: https://docs.google.com/forms/d/1U4LYXne-tGBi33VsVwJpDQpMNacLRAbF4SahosNB0YU/edit

Szczegółowe informacje na temat I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego znajdą Państwo w dołączonym do komunikatu regulaminie.

W przypadku pytań prosimy  o kontakt z Panem Pawłem Dziubą, doradcą metodycznym ŚCDN: e-mail: dziuba.pawel@gmail.compawel.dziuba@scdn.pl

Załączniki

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Data: 2021-12-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 211 KB