14 grudnia 2021

Webinarium informacyjne online na temat projektu „Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim”

Realizatorzy projektu zapraszają do udziału w  webinarium informacyjnym online 20 grudnia 2021 dotyczącym projektu „Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, która jest niezbędna do poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 Grupa docelowa dla projektu:

 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

Uwaga! Z projektu wyklucza się osoby, które uczestniczyły w projektach:

 • „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Przestrzeń Dostępnej Szkoły”,
 • „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalnych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Realizacja szkoleń:

 • Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.
 • Prowadzone będą w parach trenerskich, w dni robocze.
 • 2 zjazdy – łącznie 30 godzin dydaktycznych.

Po szkoleniu każdy Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać ze śr. 3 godzin doradztwa z zakresu edukacji włączającej.

Aby zapisać się do udziału w webinarium:

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy: https://tinyurl.com/web-edu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektowej: https://wlaczedukacje.pl.