14 grudnia 2021

Ogólnopolski XXII Konkurs Literacki „O Pióro Stefana”

I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zaprasza uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim „O Pióro Stefana”.

Temat konkursu brzmi: Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), Stefan Żeromski, Gustaw Herling-Grudziński – sztafeta pokoleń. Napisz 3 fraszki o szkolnych kolegach z kieleckiego gimnazjum.

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie młodzieży twórczością patrona szkoły i sławnych absolwentów – wybitnych pisarzy regionu;
  • inspirowanie do podejmowania prób literackich;
  • promocja talentów literackich;
  • rozbudzanie zainteresowań folklorem świętokrzyskim i dziedzictwem kulturowym regionu.

Organizatorzy złożyli wniosek do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o umieszczenie konkursu w wykazie konkursów punktowanych na świadectwie szkolnym.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie szkoły: http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,193,dokumenty-do-pobrania