21 lipca 2009

Informator dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2009/2010