3 października 2022

SIO. Problemy z logowaniem. Procedura postępowania.

System Informacji Oświatowej

W związku z nieustannie powtarzającymi się pytaniami przedstawiam uniwersalną procedurę postępowania w przypadku problemów z zalogowaniem się do SIO.

  1. Bezwzględnie w pierwszym kroku wykonujemy operację odzyskiwania loginu na stronie: https://sio.gov.pl/sio/odzyskanie-loginu.
  2. Jeśli pojawi się informacja o loginie, to skrupulatnie literka po literce, cyferka po cyferce notujemy, jaki jest prawidłowy login (zwracając uwagę na wielkość liter). Przechodzimy do punktu 4.
  3. Jeśli pojawi się komunikat: Wystąpiły błędy: – Dane niepoprawne lub upłynęła data upoważnienia, to oznacza, że:
    1. albo popełniliśmy błąd, wypełniając formularz (zwracam uwagę na pole „drugie imię”) – problemy z drugim imieniem najczęściej pojawiają się w przypadku wnioskowania o dostęp poprzez ePUAP, dlatego zalecam wypróbować opcję wysłania formularza z drugim imieniem i bez drugiego imienia;
    2. albo nie posiadamy aktywnego loginu i hasła. Dla tego przypadku, w tym miejscu kończy się procedura odzyskiwania danych do logowania. Składamy wniosek o dostęp na stronie: https://sio.gov.pl/sio/wniosek/zlozenie-wniosku.
  4. W kolejnym kroku, posiadając precyzyjną informację o loginie, przystępujemy do operacji resetu hasła, wypełniając formularz na stronie: https://sio.gov.pl/sio/reset-hasla.
  5. Po raz drugi zwracam uwagę na pole „drugie imię”. Sugeruję wysłanie formularza z wypełnionym tym polem i bez wypełnionego tego pola.
  6. Zwracam również uwagę na pole „adres e-mail”. To musi być adres e-mail podany na etapie wnioskowania o dostęp do SIO. W przypadku wnioskowania poprzez ePUAP będzie to adres e-mail przypisany do Profilu Zaufanego ePUAP danej osoby. Najczęściej jest to prywatny adres tej osoby.