9 grudnia 2021

Europejska konferencja „Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies”

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Europejskiej Konferencji European Conference “Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies”, która odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu w dniach 7-9 kwietnia 2022 r.

Konferencja jest dla lekarzy i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, naukowców, psychologów, pedagogów, organizatorów ochrony zdrowia i szkolnictwa, studentów oraz dla rodziców i opiekunów dzieci z wadami wrodzonymi.

Konferencja będzie prowadzona w formule hybrydowej, bez opłaty zjazdowej. Uczestnik będzie mógł dokonać wyboru sposobu uczestnictwa: udział osobisty lub online.

Konferencja ma na celu rozpowszechnienie wyników projektu EUROlinkCAT (www.eurolinkcat.eu) oraz uzgodnienie rekomendacji dotyczących opieki medycznej i edukacji dzieci z wadami wrodzonymi.

Tematy konferencji:

  • Epidemiologia,
  • Diagnostyka prenatalna,
  • Przeżywalność i chorobowość,
  • Opieka medyczna,
  • Edukacja,
  • Doświadczenia rodziców i opiekunów,
  • Rola stowarzyszeń rodziców i pacjentów.

Odbywać się będą również konferencje satelitarne prowadzane w języku polskim.

Szczegółowe informacje: http://www.eurolinkcat2022.bok-ump.pl.