30 grudnia 2021

Ankieta dotycząca zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

Szanowni Państwo
dyrektorzy publicznych szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia
w województwie świętokrzyskim,

zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, ze zm.). Ankieta nie dotyczy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku zespołu szkół należy wypełnić oddzielną ankietę dla każdego typu szkoły.

Termin wypełnienia ankiety to 17 grudnia 2021 r. do godziny 12:00.

Link do ankiety: ANKIETA

W przypadku pytań proszę o kontakt z wizytatorem Piotrem Zimochem, tel. 41 342 15 36 e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl