7 grudnia 2021

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2021 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2021 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku.

Zestawienia wydatków na zakup wyposażenia lub usług związanych z realizacją zadania w ramach programu należy dokonać wg załączonych tabel. Powinny zostać one przekazane w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl jak również w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że rozliczenie wymaga dołączenia kopii opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z  późn. zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

zal.-1-rozliczenie -wykorzystania-dotacji
Data: 2021-12-07, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB
zal.-2-zestawienie-wydatkow
Data: 2021-12-07, typ pliku: XLSX, rozmiar: 14 KB