7 grudnia 2021

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – konkurs wniosków 2022

W ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Wnioski można składać do 31 stycznia 2022 r.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Więcej informacji na temat wnioskowania znajduje się adresem:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/polsko-litewski-fundusz-wymiany-mlodziezy-konkurs-wnioskow-2022-otwarty