7 grudnia 2021

II edycja programu Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zainaugurował II edycję programu Złote Szkoły NBP, którego celem jest rozwój kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Program jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Szkoły, które najlepiej zrealizują zadania programu mogą zdobyć tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz nagrody pieniężne.

Hasło bieżącej edycji to „Bezpieczni w finansach osobistych”. Zakres tematyczny zadań:

  • Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów?
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości
    elektronicznej i mobilnej.
  • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
  • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
  • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
  • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
  • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://nbp.pl/zloteszkoly