6 grudnia 2021

Program edukacyjny „Cosmic Challenge: Pathfinder”

Fundacja „SpaceShip”, we współpracy z obserwatorium astronomicznym Pic du Midi z Francji (https://picdumidi.com), realizuje ogólnopolski program edukacyjny dot. Kosmosu – „Cosmic Challenge: Pathfinder”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym nagrodą jest wyjazd dla 3 najlepszych finalistów do ww. obserwatorium.

Program ma na celu rozwój edukacji interdyscyplinarnej oraz zachęcenie do rozwijania kosmicznych zainteresowań.

W ramach I etapu, osoby zainteresowane udziałem w programie będą miały za zadanie przygotować pracę pisemną nt. „Jak w przeszłości mogło powstać i ewoluować życie na Marsie?”. Prace należy przesyłać do 15.01.2022 r.

W I etapie konkursu wybranych zostanie 15-20 najlepszych prac, których autorzy zostaną zaproszeni na finał, który odbędzie się w Lublinie i który wyłoni zwycięzcę programu. Członkami Jury wybierającego zwycięzców będą specjaliści od Kosmosu, m.in. z Polskiej Agencji Kosmicznej i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe zasady dot. uczestniczenia w programie, zasady przygotowania prac, w tym kryteria oceny znajdują się w Regulaminie, na stronie programu https://spaceship.edu.pl/pathfinder/

Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.