3 grudnia 2021

Przedłużenie naboru wniosków grantowych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Do 31.12.2021 r. został przedłużony nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Dokumentacja konkursowa obowiązująca od 01.12.2021 została zmieniona w następującym zakresie:

  • zmiany terminu naboru wniosków grantowych do 31.12.2021 r.;
  • rozszerzenia definicji lidera z uwzględnieniem zatrudnienia kadry w placówkach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
  • uwzględnienia zatrudnienia kadry w placówkach niepublicznych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję wideo, w której krok po kroku pokazujemy, w jaki sposób złożyć wniosek grantowy za pomocą elektronicznego generatora Witkac.pl

Na wnioski grantowe czekamy do 31 grudnia 2021 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: pdnibp@ore.edu.pl.