3 grudnia 2021

8. edycja Międzynarodowego programu oceny umiejętności uczniów PISA

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w marcu 2022 roku rozpocznie się w Polsce ósma edycja Międzynarodowego programu oceny umiejętności uczniów, który znany jest jako PISA (Programme for International Student Assessment). Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku co trzy lata. Badaniem objęci są 15-letni uczniowie z różnych krajów świata. Obecnie uczestniczy w nim ponad osiemdziesiąt państw z różnych części świata.

Do badania nie można się zgłosić. Szkoły i uczniowie, którzy mogą wziąć udział w badaniu, są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W badaniu weźmie udział 250 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Badanie PISA jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Należy jednak zaznaczyć, że w celu uzyskania reprezentatywnych wyników standardy PISA pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych. Podejście uczniów do programu PISA, a także zgoda rodziców na udział ich dzieci w badaniu zależą w dużej mierze od wiedzy dyrektorów i nauczycieli na ten temat.

Jeżeli w okresie badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Badanie PISA 2022 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o programie PISA znajdują się na stronie instytutu (pisa.ibe.edu.pl) oraz OECD (www.oecd.org/pisa/). Dodatkowych informacji udzieli Państwu zespół PISA w Polsce, e-mail: pisa@ibe.edu.pl.