8 lipca 2009

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – korekta przyznanych dotacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DE-II-EB-332-25A/RC-11/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało korekty przyznanych środków finansowych dla wszystkich województw na realizację trzeciej edycji Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” i obecnie wysokość kwoty, która została przydzielona dla województwa świętokrzyskiego w 2009 r. wynosi: 143.510 zł. tj. o 66.590 zł mniej niż pierwotnie przyznano.

Analiza wniosków o udzielenie dotacji odbywała się na podstawie kryteriów określonych w § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 163,poz. 1155 z późn. zm.) i według dodatkowych kryteriów przyjętych przez komisję z uwagi na niewystarczającą kwotę środków finansowych przyznanych przez MEN dla naszego województwa – 143.510 zł natomiast wnioskowana kwota dotacji wynosiła: 1.165.739 zł.

Wykaz organów prowadzących którym została udzielona dotacja stanowi załącznik nr 1