29 czerwca 2009

Dobra praktyka Szkoły Podstawowej w Złotej – „Jestem przyjacielem Ziemi”

„Jestem przyjacielem Ziemi”- realizacja programu rozwijającego zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne.