30 listopada 2021

Konkurs „Od pomysłu do przemysłu”. VI edycja

Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP organizują V edycję konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywniejszego poznawania zawodu jaki wybrali, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabywanej na przedmiotach teoretycznych, ale także zaszczepienie i rozwijanie pasji.

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie własnego urządzenia (elektrycznego, elektronicznego bądź mechanicznego) lub rozwiązania programowo-technicznego danego problemu z wykorzystaniem technologii  dostępnych na rynku.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: https://knip.prz.edu.pl/konkurs-od-pomyslu-do-przemyslu