29 listopada 2021

„Lekcja:Enter”: Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu

Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie dziedziny życia, w tym także edukację. Przez ostatnie półtora roku m.in. za sprawą pandemii i miesięcy edukacji zdalnej w szkołach pojawiło się wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak wdrażać technologie w edukacji i jak aktywnie angażować uczniów i uczennice w proces uczenia się przy wsparciu TIK.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  • rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole;
  • praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty i formularze znajdują się na stronie: https://lekcjaenter.pl/konkurs