28 listopada 2021

Projekt edukacyjny dla uczniów „Science Garden. Ja w to wchodzę!”

W ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych MEiN Fundacja Imperio ze Słupska w listopadzie i grudniu br. realizuje projekt skierowany do młodzieży starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczniów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i zdobywaniem dodatkowej wiedzy zapraszamy do udziału w projekcie. W trzech blokach tematycznych przygotowano cykl wykładów/prelekcji lub pokazów warsztatowych. Uczniowie po ich odsłuchaniu mogą wykonać wybrane zadania, których efekty przedstawimy na stronie projektu (np. prezentacja, poster, zdjęcia, opowiadanie). Różnorodność zadań pozwoli na zaangażowanie uczniów o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach.

Grupa I – humanistyczna

„Sylwetki polskich bohaterów narodowych na tle zmian mentalnych społeczeństwa”

Uczestnicy wzmocnią poczucie patriotyzmu, przyjrzą się historii własnego regionu, rozwiną kompetencje kluczowe w zakresie nauk historycznych, poznają wyniki najnowszych badań nad historią Polski po II Wojnie Światowej.

Partnerzy: Zakład Historii XX wieku Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Edukacji Narodowej IPN o/Gdańsk.

Grupa II – artystyczna

„Zaprojektuj swoją przyszłość”

Pokazujemy młodzieży, w jaki sposób połączyć pasję z pracą zawodową, czy nasze zainteresowania mogą się stać naszą profesją.

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pracownia Digital Design Techniques.

Grupa III – kreatywna

„Szkoła talentów – myślę jak przedsiębiorca”

Rozwój kreatywności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia w przyszłości własnej działalności, rozwijania twórczych pomysłów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Szczegółowe informacje: https://fundacjaimperio.pl/projekty/science-garden/