23 listopada 2021

Konkurs o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

J. M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w konkursie o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej, w którym nagrodą główną jest przyjęcie na studia z pominięciem tradycyjnego trybu rekrutacji.

Laureaci z każdej kategorii konkursowej mają zagwarantowane przyjęcie na wszystkie kierunki studiów Politechniki, z wyłączeniem Architektury. Ze względu na specyfikę kierunku, na Architekturę z pominięciem procesu rekrutacji przyjęci mogą zostać laureaci konkursu w kategorii Budownictwo i Architektura – pozostałych laureatów obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do rozwoju swoich talentów, zapoznanie ze środowiskiem akademickim oraz pokazanie możliwości studiowania na Politechnice Świętokrzyskiej, a następnie znalezienia zatrudnienia w najlepszych firmach regionu.

Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu problemu wybranego spośród proponowanych tematów prac konkursowych, opublikowanych na stronie: https://tu.kielce.pl/start/dolacz-do-nas/platynowy-indeks/.

Ze swojej strony Politechnika zapewnia wsparcie ekspertów służących młodzieży pomocą w rozwiązaniu zadania.

Zgłoszenia konkursowego należy dokonać do 15 XII 2021, dostarczając dokumenty (osobiście bądź listownie) na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Rektorat pokój 5,
z dopiskiem „Platynowy Indeks”.

Termin oddania prac upływa 15 III 2022, a szczegółowy harmonogram wraz z pozostałymi informacjami i dokumentami dostępny jest na stronie: https://tu.kielce.pl/start/dolacz-do-nas/platynowy-indeks/.