19 czerwca 2009

Dobra praktyka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach: Szkolny projekt „Trzymaj formę”