19 listopada 2021

Bezpłatna konferencja „Edukacja 4.0 – dokąd zmierzamy?”

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 25 listopada 2021 roku organizują konferencję dotyczącą nowoczesnej edukacji dla nowoczesnego społeczeństwa.

Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego. Z dnia na dzień zwiększa się zakres wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie we wszystkich obszarach. Świat, w którym żyjemy oferuje przestrzeń stanowiącą synergię rzeczywistej i wirtualnej rzeczywistości. Warunkiem sprawnego i bezpiecznego korzystania z dostępnych możliwości technologicznych jest posiadanie odpowiednich kompetencji, pewnej kultury cyfrowej, mającej wpływ na jakość funkcjonowania w cyberświecie. Jest to wyzwanie cywilizacyjne, które, m.in. ze względu na dynamikę zachodzących zmian, postawiło przed współczesnym społeczeństwem niezwykle trudne i poważne zadania. Od wielu lat na świecie i w Europie prowadzone są badania naukowe oraz  toczą się debaty, na podstawie których definiowanie są strategie mające wpływ na ustalanie priorytetów działań w tym obszarze. W konsekwencji przyjęte ustalenia stają się wyznacznikami do ustalania polityki rozwoju poszczególnych krajów we wszystkich obszarach życia.

  • Formuła hybrydowa: uczestnictwo zdalne
  • Język konferencji: polski
  • Współorganizator: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Konferencja jest bezpłatna

Szczegółowe informacje: https://www.humanitas.edu.pl/edukacja4_0