19 listopada 2021

Ogólnopolski konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektur”

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą. Celem konkursu jest m.in.: propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną, uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, czy rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/cea/konkurs-ignacy-jan-paderewski