18 listopada 2021

Lekcje z sieciakami – darmowe pakiety dla szkół

„Lekcje z Sieciakami” to propozycja edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  dla klas 3-5 szkół podstawowych poświęcona aktualnym zagrożeniom związanym z nadużywaniem sieci oraz kontaktom dzieci ze szkodliwymi treściami i wzorcami zachowań online. Przygotowana w postaci bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych, które może zamówić każda szkoła i wykorzystać je podczas zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub świetlicowych.

W skład pakietu wchodzą: pojedyncze egzemplarze książek: Sieciaki. Misja bezpieczny internet” oraz „Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu”plakaty, naklejki oraz dwa zestawy konspektów zajęć:

Sieciakowe Zasady Ekranowe – konspekt oparty na książce: „Sieciaki. Misja bezpieczny internet”. Poświęcony problemowi nadużywania sieci i troski o zrównoważone korzystanie z ekranów.
#JestemOK  konspekt oparty na książce: „Sieciaki. Twarzozmieniacz i Wielka Gala Fejmu”. Poświęcony edukacji dzieci w zakresie krytycznego podejścia do internetowych nadawców oraz umiejętności odróżniania treści i zachować pozytywnych od szkodliwych i niebezpiecznych.

Aby zamówić pakiet, należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie https://sieciaki.pl/dla-nauczycieli/darmowy-pakiet. Każda szkoła może dokonać zamówienia jednego pakietu, który zostanie dostarczony bezpośrednio do szkoły. Pakiety można zamawiać od 15 listopada 2021 r.  do wyczerpania nakładu.

Pakiety materiałów edukacyjnych dla szkół powstały w ramach projektu Sieciaki.pl Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którego głównym partnerem jest Fundacja Orange, przy wsparciu firmy SnowDog. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Szczegółowe informacje: https://sieciaki.pl/dla-nauczycieli/darmowy-pakiet