18 listopada 2021

Konferencja online „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL zapraszają na konferencję online „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania”.

Szczegóły Konferencji:

 • Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa regionalnego w regionie łódzkim
 • Współpraca między edukacją, rynkiem pracy i biznesem
 • Prezentacja rozwiązań rozwoju edukacji „uczenia się przez całe życie”
 • Nowe trendy dla pracowników, przedsiębiorców i edukatorów
 • Prezentacja badań oraz dobrych praktyk edukacyjnych

IBE zaprasza:

 • Dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz doradców zawodowych
 • Przedstawicieli uczelni i placówek edukacyjnych
 • Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze szkołami
 • Przedstawicieli instytucji i organizacji rynku pracy i otoczenia biznesu
 • Szkoleniowców, edukatorów, konsultantów i doradców metodycznych
 • oraz wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje: https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-dla-rynku-pracy/