17 listopada 2021

Zaproszenie do udziału w konferencji ,,Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej”.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie serdecznie zapraszają na Konferencję pt.: Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie współpracy placówek województwa mazowieckiego
z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów.

W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną wyniki badań naukowych, rekomendacje dla systemu edukacji oraz działania ogólnopolskiego projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę realizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki.

Przedstawione będą również dobre praktyki w zakresie wychowania, profilaktyki i wspierania kondycji psychicznej uczniów wypracowane przez nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek województwa mazowieckiego.

Konferencja w formie stacjonarnej odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r., w godz. 10.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie przy
ul. Szczęśliwickiej 56.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji on-line proszę o skorzystanie
z linku do transmisji: 
https://bit.ly/3kdjMIs

W imieniu Organizatorów zachęcam Państwa do udziału w konferencji.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik