16 listopada 2021

Wykład „Ignacy Daszyński: pierwszy premier niepodległej Polski”

Ignacy Daszyński był jednym z najbardziej znanych polskich polityków okresu międzywojennego, zaliczany do grona ojców założycieli niepodległego państwa polskiego. Od wczesnej młodości angażował się w ruch patriotyczny. Mimo wyrazistych poglądów był człowiekiem kompromisu, absolutnie wyzbytym ambicji sprawowania władzy. Marzył o niepodległej i socjalistycznej Polskiej Republice, lecz zakładał, że można do niej zmierzać poprzez stopniowe polepszanie kondycji klasy robotniczej i wychowywanie robotników do bycia obywatelami.  Ten realizm towarzyszył Daszyńskiemu przez całą jego drogę polityczną. Jego orężem było słowo, zasłynął jako wybitny mówca i polemista. W 1918 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, stanął na czele rządu lubelskiego.

Zapraszamy na wykład Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Narodowej IPN w Kielcach poświęcony życiu i działalności Ignacego Daszyńskiego, jednego z Ojców Niepodległości. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. Wykład będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.