16 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w marcu i kwietniu 2022 roku odbędzie się w Polsce badanie główne ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).

W badaniu biorą udział uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej. Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów. Dane te wykorzystywane są do monitorowania i rozwoju tego obszaru edukacji.

Do badania nie można się zgłosić. Szkoły uczestniczące w badaniu są losowane zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W badaniu weźmie udział 170 wylosowanych szkół podstawowych z całej Polski.

Badanie ICCS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców).

Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Należy jednak zaznaczyć, iż w celu uzyskania reprezentatywnych wyników uczestnictwo wylosowanych szkół w badaniu jest niezwykle ważne. Międzynarodowe standardy badania pozwalają jedynie na bardzo niewielką skalę odmów szkół i uczniów, a przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych. Podejście uczniów do badania ICCS, a także zgoda rodziców na udział ich dzieci w badaniu, zależą w dużej mierze od wiedzy dyrektorów i nauczycieli na ten temat.

Przy organizacji badania w szkołach brana będzie pod uwagę sytuacja epidemiczna i obowiązujące obostrzenia, stosowane będą zabezpieczenia i środki ostrożności zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Badanie ICCS 2022 w Polsce na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. Informacje o badaniu znajdują się na stronie instytutu iccs.ibe.edu.pl oraz na stronie IEA (www.iea.nl). Dodatkowych informacji udzieli Państwu zespół ICCS w Polsce, e-mail: iccs@ibe.edu.pl.