15 listopada 2021

Konferencja szkoleniowa on-line dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty w 2022

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi w dniu 18 listopada w godz. 11.00-12.00 organizuje konferencję szkoleniową dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin ósmoklasisty, przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych poświęconą organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Link do wydarzenia dostępny będzie w dniu szkolenia w SIOEO.