14 sierpnia 2013

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2014/2015.

 • 19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

  • dolnośląskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • zachodniopomorskie
 • 26 stycznia – 8 lutego 2015 r.
  • podlaskie
  • warmińsko-mazurskie
 • 2 – 15 lutego 2015 r.
  • lubelskie
  • łódzkie
  • podkarpackie
  • pomorskie
  • śląskie
 • 16 lutego – 1 marca 2015 r.
  • kujawsko-pomorskie
  • lubuskie
  • małopolskie
  • świętokrzyskie
  • wielkopolskie