9 czerwca 2009

Dobra praktyka Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej: „Koło języka rosyjskiego”